Ontdek een nieuwe rijdimensie

De ontwikkelingen in de modelspoorbaan gaan steeds verder en Märklin loopt daarbij voorop. De eerste mfx-decoders met maximaal 32 speciale functies bepalen de norm voor alle modelbouwers. Meer comfort, een nauwkeurigere weergave van het voorbeeld en meer rijplezier. Meer rijplezier! Daarop heeft Märklin ingezet bij de verdere ontwikkeling van de mfx-decoder. Om de realiteit nog beter te benaderen, is Märklin Speelwereld met de nieuwe mfx+ - decoder beschikbaar.

Het rijden van de modeltrein is zo nog realistischer. Hiervoor heeft u het Central Station 2 (60213-60215 met softwareversie 4.1.2 uit 2016) of het Central Station 3/3plus als besturingsapparaat nodig. Nieuw bij deze mfx+ - decoder is. dat hij over een virtuele brandstofvoorraad beschikt die overeenkomt met die van het voorbeeld. Deze voorraad neemt tijdens het rijden af en moet dus na verloop van tijd worden aangevuld.

Het verbruik stijgt bijvoorbeeld als er op vollast wordt gereden of wanneer een helling wordt genomen. Bij een elektrische loc speelt de zandvoorraad een rol. Voor een dieselloc komt daar de brandstof bij, en bij een stoomlocomotief zijn naast het zand en water ook de steenkolen van belang. Als een van de voorraden verbruikt is, leidt dit automatisch tot de beïnvloeding van het rijbedrijf.

De loc rijdt dan in „kruiptempo“ totdat de voorraad weer is aangevuld. Er is bewust voor gekozen om niet over te gaan tot een volledige bedrijfsuitval (stilstand). Een andere bijzonderheid is de dodemansknop bij diesel en elektrische locomotieven. Dit is een automatische waakinrichting. De machinist moet regelmatig op deze knop drukken om, evenals bij de echte trein, te voorkomen dat de remmen automatisch in werking worden gezet.

U kunt uit vier spelniveaus voor de besturing van de locomotief kiezen:

Standaard: De locomotief gedraagt zich als een normale mfx-locomotief zonder rekening te houden met het verbruik van voorraden.

Semiprof: Het verbruik van de voorraden wordt bijgehouden. De aanwezige voorraad wordt op het Central Station getoond. Een knop is aanwezig om de voorraad aan te vullen.

Prof: Op het Central Station verschijnt de cabine van een elektrische loc, een dieselloc of stoomloc. Om de locomotief te besturen, moet u dezelfde bedieningshandelingen verrichten als de machinist.

Specialist: Om het model in deze spelmodus te gebruiken, moet u terugmeldcontacten in uw modelbaan hebben. Aan de hand van deze contacten stopt de locomotief automatisch op de juiste plaats om voorraden in te nemen.

In de Semiprof- en Profmodus moet de locomotief op de juiste wijze in bedrijf worden gesteld. Zo moet het vuur in de ketel van de stoomlocomotief worden opgestookt en de ketel moet op de juiste druk worden gebracht. Bij een elektrische locomotief wordt eerst de hoofdschakellaar omgezet om vervolgens de pantograaf omhoog te zetten. U wordt bij de bediening ondersteund met mededelingen op het display van het Central Station.

En als u op het Central Station een luidspreker heeft aangesloten, hoort u bovendien een akoestisch signaal. Bij de vormgeving van de cabines is er bewust van afgezien om de afzonderlijke interieurs van de verschillende locomotieven precies weer te geven. Bij de plaatsing van de bedienknoppen staat het rijplezier op de eerste plaats.

De uit te voeren handelingen moeten bij het gekozen spelniveau passen en eenvoudig te begrijpen zijn. De cabine die voor veel modelspoorliefhebbers interessant zal zijn, is die van de stoomloc. Naast de kolenvoorraad moet men hier voortdurend de keteldruk in de gaten houden, het vulpeil van de ketel corrigeren en voldoende druk naar de cylinders sturen. Dit is het interessante en tevens het lastigste spelniveau.

Gegevens worden opgeslagen

De voorraadgegevens en het gekozen spelniveau worden in de locomotief opgeslagen. Als de locomotief bij het Central Station van een vriend of van een vereniging wordt aangemeld, zijn de voorraadgegevens ook daar na de keuze van het gewenste spelniveau direct beschikbaar. Het rijden met een besturingsapparaat dat deze mogelijkheden niet heeft, wijzigt de gegevens niet.