Märklin garantie

[30.08.2019] Bij een reclamatie dient de koper zich tot de verkoper (geautoriseerde Märklin dealer) te wenden en niet direct tot de fabrikant aangezien met hem (de fabrikant) geen contractuele betrekking bestaat.

Behalve de bestaande wettelijke nationale garantie voor de Märklin-dealer als contractpartner (dealergarantie) biedt de firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van een Märklin product tevens een fabrieksgarantie met een geldigheid van 24 maanden vanaf de koopdatum tegen de hierna beschreven voorwaarden. Daarmee heeft u - ongeacht de plaats van aankoop - de mogelijkheid, opgetreden gebreken of storingen bij de firma Märklin als fabrikant van het product te reclameren.

Voor Nederland handelt Märklin Service Nederland de garantie-aanspraken af!

Garantievoorwaarden

Deze garantie geldt uitsluitend voor Märklin-assortimentsproducten en -onderdelen, die bij een geautoriseerde Märklin-dealer ergens ter wereld werden gekocht. Als koopbewijs dient ofwel het door de Märklin-dealer volledig ingevulde originele garantiebewijs dat bij het product is bijgevoegd of, indien dit niet het geval is, de aankoopkwitantie (kassabon). Wij adviseren met klem, garantiebewijs en aankoopkwitantie samen te bewaren. Als een consument een product koopt van een particulier vervalt de garantieplicht van de fabrikant.

Inhoud van de garantie / Uitsluitingen

De garantie omvat - naar keuze van de fabrikant - het gratis verhelpen van storingen of gratis vervanging van defecte onderdelen, die aantoonbaar op constructie-, fabricage-, materiaal- of transportfouten berusten, inclusief de hiermee verbonden service. Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.

De garantieaanspraak vervalt:

  • Bij door slijtage veroorzaakte storingen resp. bij gebruikelijke slijtage van slijtonderdelen.
  • Wanneer inbouw van bepaalde elektronicacomponenten in strijd met de specificaties van de fabrikant door niet daartoe geautoriseerde personen werd uitgevoerd.
  • Bij gebruik dat afwijkt van het door de fabrikant aangegeven gebruiksdoel.
  • Wanneer de in de gebruikshandleiding staande instructies van de fabrikant niet werden opgevolgd.
  • Elke aanspraak op garantie en schadevergoeding is uitgesloten, wanneer in Märklin-producten niet door Märklin vrijgegeven vreemde onderdelen ingebouwd en/of Märklin-producten omgebouwd worden en de ingebouwde vreemde onderdelen resp. de ombouw oorzaak van nadien opgetreden defecten en/of schade was. De aantoonplicht en de bewijslast daaromtrent, dat de inbouw van vreemde onderdelen in Märklin-producten of de ombouw van Märklin-producten niet de oorzaak van opgetreden defecten en/of schade is geweest, berust bij de voor de inbouw en/of ombouw verantwoordelijke persoon en/of firma danwel bij de klant.

De garantietermijn wordt door reparatie of vervangende levering niet verlengd. Garantieaanspraken kunnen ofwel bij uw Märklin-dealer of via inzending van het gereclameerde onderdeel, tezamen met het garantiebewijs en/of de aankoopkwitantie (kassabon) en een beschrijving van de klacht, rechtstreeks bij Märklin Service Nederland worden ingediend. Het adres luidt:

Märklin Service Nederland
Scherpemaat 7
7942 JV Meppel
Tel.: 0 522 78 21 88