Seminar "Aan de slag met de CS3"

Locatie: Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, Zeist

Prijs: € 199,50. Märklin Insider-Club leden, Trix Clubleden en LGB Clubleden betalen € 184,50.

Hiervoor ontvangt u een volledig verzorgd dagprogramma met uitgebreide lunch. Als naslagwerk krijgt u de hand-out op A5-formaat en een USB-stick met een backup van uw werk op de CS3 en van het eindresultaat.

Handout
 

Hand-out

De hand-out is niet alleen bedoeld als handleiding tijdens het seminar, maar ook als naslagwerk om de opdrachten na het bijwonen van het seminar, thuis zelfstandig te kunnen uitvoeren. Ter kennismaking wordt daarom de hand-out met de opdrachten 1 - 6c als download voor geïnteresseerde potentiële deelnemers ter beschikking gesteld.

Hand-out Aan de slag met de CS3 Opdrachten 1 - 6c

[07.06.2023] Het doel van het seminar is het leren toepassen van de belangrijkste mogelijkheden die de CS3 (60126/60226) u biedt voor de besturing van uw modelbaan. Daarvoor krijgt u als seminardeelnemer de beschikking over een eigen opstelling:

Märklin H0 seminaropstelling voor een deelnemer met een mfx- en een fx-locomotief.

Seminaropstelling. Het hoofdspoor bestaat uit twee parallelle sporen met twee overloopwissels, waardoor vier opstelsporen ontstaan. Elk opstelspoor is grotendeels uitgevoerd als contactrail. Een opstelspoor is voorzien van een ontkoppelrail, een ander opstelspoor heeft een laaggeplaatst lichtsein. Voor fx- en DCC-locomotieven dient een rollenbank als Programmeerspoor. Voor de besturing is er een CS3 of CS3+ met bijbehorende netadapter. De bediening gebeurt met een muis. Op de decoderplank zijn een decoder m83, een decoder m84 en de terugmelddecoder Links88 met netadapter geplaatst.

Dagprogramma. De ontvangst met koffie in de foyer is vanaf 9:00 uur. Het seminar begint om 9:30 uur. Tussen de middag is er een uitgebreide lunch. De afsluiting is om 17:00 uur. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. U ontvangt de seminar hand-out op A5-formaat, 100 grams papier, 64 pagina’s met 128 afbeeldingen. Onder begeleiding van Märklin-trainer Frans van Waes gaat u de instructies uit deze hand-out uitvoeren:

Een afbeelding met instructies uit de hand-out. De blauwe tekst geeft het resultaat aan, waardoor u de uitkomst kunt controleren als u deze instructies later thuis herhaalt.

De volgende onderwerpen komen in de ochtend aan bod:

 • Seminaropstelling monteren. U maakt uw seminaropstelling gereed, vervolgens schakelt u de CS3 in en maakt u het startscherm leeg.
 • Magneetartikelen. U meldt de decoders m83 en m84 aan bij de CS3 en voert wissels, sein en ontkoppelrail in de CS3. U test de bediening van deze magneetartikelen vanuit de artikellijst in de CS3.
 • Locomotieven. U laat een mfx-loc automatisch aanmelden bij de CS3, wijzigt instellingen voor optrekken, afremmen en het geluid en maakt een testrit. U plaatst een fx-loc op de rollenbank en voegt deze loc toe aan de CS3 via de databank of met de lockaart, u leest de loc uit en u wijzigt instellingen voor optrekken en afremmen. U test het rijden met de CS3.
 • Terugmeldingen. U voegt vier contactrails als terugmelding van de vier opstelsporen toe aan de CS3 en controleert de bezetmeldingen van deze opstelsporen in de artikellijst op de CS3.
 • Track lay-out. U tekent het sporenplan van de seminaropstelling als Track layout in de CS3, voegt stootblokken, sein en ontkoppelrail toe. U test de bediening van de seminaropstelling vanuit de Track lay-out. U voegt drie virtuele seinen toe, u maakt spoornummers en plaatst die in de Track lay-out. U sleept de seinen en de terugmeldingen in Track lay-out. Daarna test u de bediening vanaf en controleert de meldingen in de Track lay-out. Tot slot voegt u een spoorwegboom voor een enkelsporige overweg toe.
Deelnemers aan de slag op zaterdag 19 november 2022.

Het middagprogramma ziet er als volgt uit:

 • Gebeurtenissen. U maakt een gebeurtenis voor het afspelen van een geluid vanaf een USB-stick. U maakt een gebeurtenis voor het automatisch door een trein sluiten en openen van een enkelsporige overweg en test dit. Per sein maakt u een gebeurtenis om het sein na passeren van de trein automatisch op rood te zetten. Voor twee tegenoverliggende opstelsporen neemt u een gebeurtenis voor het stoppen en vertrekken op en voegt ook hier de terugmeldingen toe. Daarmee heeft u een pendeltrein gemaakt. U maakt een gebeurtenis voor het laten stoppen en vertrekken van een locomotief door het slepen van opdrachten en de bijbehorende terugmelding als voorwaarde om deze gebeurtenis uit te voeren.
 • Uitgebreide gebeurtenissen. U kiest Uitgebreide gebeurtenissen. Om de trein bij een veilig sein te laten vertrekken, voegt u de seinen aan de gemaakte gebeurtenissen toe. U test de pendeltrein.
 • Stuurcontact. Voor de gebeurtenissen van de pendeltrein voegt u een stuurcontact voor de betreffende locomotief toe voor het al dan niet laten rijden van dat pendeltraject door die locomotief. Een tweede stuurcontact gebruikt u om een vrij aankomstspoor voor de trein te vinden. Voor elk mogelijk aankomstspoor maakt u een gebeurtenis en test het geheel.
 • Treindisplay. U vervangt de vier contactrails door treindisplays die het treinnummer kunnen tonen. De betreffende gebeurtenissen past u voor deze treindisplays aan. Tot slot test u de werking.
 • Backup maken. Om thuis op uw eigen CS3 het resultaat van het seminar te kunnen bekijken, maakt u een back-up op een USB-stick.
 • Seminar-opstelling demonteren. U brengt de CS3 in de starttoestand. Vervolgens breekt u de seminaropstelling af.

Voorbereiding. Er is geen speciale voorbereiding voor deelname aan het seminar vereist.

Kosten. De kosten per deelnemer bedragen € 199,50, Märklin Insider-Club leden, Trix Clubleden en LGB Clubleden betalen € 184,50. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Hiervoor ontvangt u een volledig verzorgd dagprogramma met uitgebreide lunch. Als naslagwerk krijgt u de hand-out op A5-formaat en een USB-stick met een backup van uw werk op de CS3 en van het eindresultaat.

Aanmelding. Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding en betaling vooraf. Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het contact-formulier op www.marklin.nl/service/klantenservice/contactformulier waarop u aangeeft dat u aan dit seminar wilt deelnemen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Voor de betaling krijgt u na aanmelding een factuur toegestuurd door Van Waes Consultancy, die het seminar voor Märklin in Nederland organiseert. Er vindt geen restitutie bij verhindering plaats, u kunt wel een vervanger sturen.