Software-updates CS 2

[05.01.2021] Onder punt 3 is de besturing van het Central Station 2 met de computer toegevoegd.

De software in het Central Station 2 wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Deze aanpassingen komen in de vorm van software updates beschikbaar. Hier vindt u de actuele softwareversie om uw Central Station 2 steeds op de laatste stand te houden.

Informatie voor gebruikers van het Märklin Mobile Station 2 (60653/60657) en het Trix Mobile Station 2 (66950/66955). Het Mobile Station krijgt een update zodra het met een Central Station verbonden is. Dan controleert het Mobile Station de actuele stand. Vanaf Mobile Station 2 softwareversie 1.81 kunnen Mobile Stations onderling geüpdatet worden. Voor locomotieven met een mfx+ decoder is minimaal versie 1.83 nodig. Nu inclusief software voor de update van het Mobile Station naar versie 3.55, vooralsnog alleen als CS2 online update.

1 - Online update voor Central Station 2 - Stand 19 Juni 2019 - Versie 4.2.9 (0)

Duitse informatie over de nieuwe functies in versie 4.2.9 (0) kunt u hier downloaden. Deze update vervangt de vorige update versie 4.2.8 (4).

De snelste manier voor een CS2 update is om het CS2 direct met het Internet te verbinden (door bijvoorbeeld het CS2 op de netwerkuitgang van een Router aan te sluiten). Dit biedt het voordeel dat u over de laatste updateversie beschikt. Om technische redenen wordt een USB-update niet tegelijkertijd aangeboden.

Bij een online update wordt automatisch gecontroleerd welke bestanden reeds op het CS2 op grond voor vroegere updates beschikbaar zijn. Alleen de werkelijk veranderde bestanden worden overgedragen. Dat betekent een wezenlijk snellere update dan een USB-update, waarbij u eerst alle bestanden moet downloaden en op een USB-stick moet kopiëren.

Belangrijk: Let er op dat bij oudere softwareversies het CS2 na het verbinden met het netwerk opnieuw gestart moet worden! Zodra het CS2 contact heeft met het netwerk (te zien aan het knipperen van de gele en de groene LEDs), kan de update gestart worden.

U gaat dan naar "setup : CS2 : Programma Update" (bij versie voor 3.6) of "setup : CS2 : Update : Internet" (bij versie vanaf 3.6.2). Alle versies van het CS2 (ook v1.x) kunnen op deze manier geupdate worden.

Een netwerkupdate van oudere versies (voor 3.6) vraagt om minimaal twee updates uit te voeren.

• De eerste update wordt relatief snel uitgevoerd. Na deze update start het CS2 opnieuw. De softwareversie verandert daarbij niet.

• Bij elke vorige versie kan het zijn dat het CS2 opnieuw start. U wordt gevraagd om dan de update nogmaals uit te voeren.

• Zie verder hieronder bij netwerkupdate vanaf versie 3.6.2.

• In het geval de update geannuleerd wordt omdat de verbinding onderbroken wordt, wordt u gevraagd om de update nogmaals uit te voeren

Een netwerkupdate vanaf versie 3.6.2 gaat alsvolgt:

• Eerst worden de voor versie 4.2 benodigde omvangrijke bestanden overgezonden. Op het CS2 kunt u de voortgang volgen.

• De update kan geruime tijd in beslag nemen, aangezien alle afbeeldingen van Speelwereld opnieuw worden geladen. Dit betekent dat de update minstens 30 tot 45 minuten in beslag kan nemen.

De handleiding voor de update vanaf versie 3.6.2 of later naar versie 4.2 kunt u hier downloaden.

In het geval de update geannuleerd wordt omdat de verbinding onderbroken wordt, wordt u gevraagd om de update nogmaals uit te voeren.

2 - USB-stick Update voor het Central Station 2

De actuele softwareversie voor de USB-Update is versie 4.2 (met GFP 3.27).

Als u het Central Station 2 niet via het netwerk kunt updaten, kunt u met een USB-stick een update naar softwareversie 4.2 uitvoeren. U gaat dan als volgt te werk:

• U downloadt het bestand cs2update.img (128MB) en sla dit bestand op een USB-stick op in de hoofdmap; Dit bestand vindt u op de Duitse Märklin site onderaan de pagina onder Download-Bereich. Na acceptatie van de licentievoorwaarden verschijnt het venster Downloads waar u het genoemde bestand vindt om te downloaden door op CS2 Update te klikken.

• U plaatst de USB-stick in het CS2 en kiest dan in Setup van het Central Station de functie: setup : CS2 : [Programma update] of setup : CS2 : Update : [USB-Stick];

• De uit te voeren stappen van de USB-update staan in het Duitse document CS2_update_Info_ab_3_6.pdf (0.5MB).

Let op: Hierna kunt u niet meer een oudere update uitvoeren! De USB-update omvat eveneens een update voor MS2 versie 3.55.

3 - Besturing Central Station 2 met de computer

Gratis Software

Bedien uw Central Station 2 gemakkelijk en comfortabel met uw PC of Mac. De volledige functionaliteit van het Central Station 2 kan op een PC of Mac uitgevoerd worden. De software maakt de bediening vanaf PC of Mac op afstand mogelijk van locomotieven, functiemodellen, wissels, seinen, rijwegen en veel meer. Meerdere Control-, Keyboard-, Memory- en Lay-out vensters kunnen tegelijkertijd op meerdere beeldschermen geopend worden, uitermate geschikt voor de besturing van grote modelbanen. Bijzonder is de weergave van de machinistencabine in een apart venster voor de bijbehorende mfx+ locomotief. Dit venster is schaalbaar. Meerdere cabinevensters kunnen naast elkaar gebruikt worden.

Tip: De software werkt ook zonder aangesloten Central Station 2 in de simulatiemodus. Hiermee wordt een goede indruk verkregen van de uitgebreide mogelijkheden met het Central Srtation 2.

Eenvoudige installatie: Central Station 2 Software voor PC of Mac

De software kan eenvoudig van de Duitse Märklin site gedownload worden. Het programma is gratis en is afhankelijk van PC of Mac met muis of aanraak-scherm te bedienen. De PC-software is geschikt voor computers met Windows 7 of hoger. Voor de Mac werkt de software vanaf Mac OS X op een Intel-platform.

Op de Duitse download-pagina accepteert u onder Download-Bereich de licentievoorwaarden. Dan verschijnt een venster Downloads. Hierin kiest u voor de PC het bestand CS-4-2-1-setup.exe om te downloaden.  Voor de Mac selecteert u het bestand CS2.dmg om te downloaden. Vervolgens installeert u het programma op uw PC of Mac. 

Show cookie popup