Draaischijf in bedrijf

Met gebruikertips in videoreeks onderaan de pagina

[20.07.21] Let op de juiste aansluiting aansluitsporen en randsegementen

Draaischijf 74861 wordt geleverd met 6 aansluitsporen en 24 randsegmenten. Zowel de aansluitsporen als de randsegmenten hebben een uitsteeksel aan de binnenzijde waardoor de draaibrug herkent dat het om een aansluitspoor of een randsegment gaat. Afbeelding 6 op pagina 4 van de handleiding laat de twee verschillende uitsteeksels zien. Voor een goede werking is het van belang dat het uitsteeksel op de juiste wijze bevestigd is aan het aansluitspoor of aan het randsegment. Hiervoor is afbeelding 5 in de handleiding aangepast. Afbeelding 5 geeft namelijk aan hoe het uitsteeksel aan het randsegment moet worden gemonteerd. Op dezelfde wijze gaat dit met het uitsteeksel voor het aansluitspoor.

Scroll naar beneden voor meer informatie over de draaischijf.

Voorbeeld:

De spoorwegen stonden nog maar in de kinderschoenen toen er al een oplossing voor het keren van stoomlocs moest worden bedacht. Vanwege de uiterst complexe aandrijftechniek van stoomlocs hadden vooral sleeptenderlocs om technische redenen totaal andere rij-eigenschappen bij voor- en achteruitrijden. Bovendien hadden de bestuurders bij het achteruitrijden slechter zicht op het traject. Daarnaast moesten de reizigers en gevoelige goederen worden beschermd tegen te sterke stoom- en rookontwikkeling, zodat de schoorsteen in rijrichting vooruit moest wijzen. Daarom ontwikkelden de spoorwegingenieurs al snel draaischijven voor het keren van stoomlocomotieven en soms ook wagens. Dit was de oplossing die de minste ruimte benodigde. Per definitie zijn "draaischijven beweegbare meestal op speciale draagconstructies gelagerde delen van een spoorbaan, die om een loodrechte as kunnen worden gedraaid en voor het overzetten van voertuigen of wielstellen van het ene spoor op een ander, of voor het keren van voertuigen dienen".

In de beginjaren van de spoorwegen vond je veel kleine draaischijven over het hele spoorwegnet, die binnen de bedrijfsvoering de verdeelfunctie op zich namen. Complexe wisselstraten waren nog niet in gebruik. Door de steeds groter en zwaarder wordende locomotieven moesten ook de draaischijven groter worden. Daardoor werden ze doorgaans alleen nog vóór een ringloods van een bij het station gelegen spoorbedrijfdepot gebouwd. Ook bij rechthoekige loodsen waren ze als keerinstallatie noodzakelijk. Grote goederenstations hadden soms een aparte draaischijf voor snel draaien van de locs. De standaard draaischijven van de Deutsche Reichsbahn hadden in 1920 nog een diameter van 20 m. Deze maat groeide in 1928, met de invoering van langere machines, naar 23 m en enkele jaren later waren er zelfs al enkele schijven met een diameter van 26 in gebruik. Voor de aandrijving werden meestal elektromotoren gebruikt. In een paar gevallen slechts gebeurde dit met dieselmotoren of met perslucht. Bij kleinere draaischijven was soms spierkracht al voldoende. De meeste draaischijven hadden een klein huisje, dat de continu werkende draaischijfwachter tegen de weersomstandigheden beschermde en met de schijf meedraaide.

Model:

Het model van de C-rails draaischijf heeft DB-standaardtype 23 m als voorbeeld. Het is zowel voor analoog als digitaal rijden geschikt. De draaibrug beschikt over een ingebouwde motor die op afstand te besturen is. Digitale besturing met Mobile Station II en Central-Station II en III (niet meegeleverd). Bijzonder comfortabele besturing met Central-Station II en III via railvoorkeuze (na uitvoeren van update), of met diverse digitale centrales met digitaal formaat DCC. Werking: Draaien rechts/links Uitsparing voor verzonken inbouwen in de installatie. 6 railaansluitingen voor C-rails voor gebruik op elk gewenst punt. Deze railaansluitingen dienen (met de daarop aangesloten opstelsporen) van rijstroom voorzien te worden. Voeding vanuit de draaibrug is niet mogelijk. Met overgangsrail 24922 voor K-rails en met overgangsrail 24951 voor M-rails bruikbaar. Uit te breiden tot max. 30 railaansluitingen in een raster van 12° met uitbreiding 74871 voor 3 railaansluitingen. Buitendiameter met elke tegenoverliggende aansluiting 378 mm. Diameter van de uitsparing zonder railaansluitingen is 278 mm. Bruglengte bedraagt 263 mm. Behorend bij locomotievenloods 72886. Diverse schakelbare geluidsfuncties. Draaibrugwachtershuis en buitenlamp verlicht met led, schakelbaar.

x
 

Art. nr. 74862

C-rails draaischijf

Prijs: € 549,00

Gebruikertips in videoreeks

By calling the video you agree that your data will be transmitted to YouTube and that you have read the privacy policy.

1. Installatie van de draaischijf. Lengte 7:39 minuten. In deze video tonen wij u het uitpakken en inbouwen van de C-rails draaischijf. Stapsgewijs laten wij u zien waar u voor een succesvolle installatie rekening mee moet houden. Veel plezier bij het bekijken!

By calling the video you agree that your data will be transmitted to YouTube and that you have read the privacy policy.

2. Het besturen van de draaischijf met de CS 3. Lengte 8:09 minuten. In deze video gaat het om het instellen en bedienen van de draaischijf met de CS 3. Hiervoor dient de CS 3 te beschikken over softwareversie 2.2 of hoger.

By calling the video you agree that your data will be transmitted to YouTube and that you have read the privacy policy.

3. Het besturen van de draaischijf met het Mobile Station 2 in professioneel bedrijf. Lengte 9:39 minuten.

By calling the video you agree that your data will be transmitted to YouTube and that you have read the privacy policy.

4. Het besturen van de draaischijf met Mobile Station 2 in standaard bedrijf. Lengte 4:10 minuten.

By calling the video you agree that your data will be transmitted to YouTube and that you have read the privacy policy.

5. Het analoog bedienen van de draaischijf met het schakelbord 72760. Lengte 6:33 minuten.

By calling the video you agree that your data will be transmitted to YouTube and that you have read the privacy policy.

6. De positie van spoor 1 instellen of wijzigen. Lengte 6:10 minuten.

By calling the video you agree that your data will be transmitted to YouTube and that you have read the privacy policy.

7. Het besturen van de draaischijf met de CS2. Lengte 6:43 minuten. Hiervoor is een CS2 nodig met softwareversie 4.2.13 of hoger en de draaischijf.

Informatie over de Trix C-rails draaischijf vindt u hier.